Veel mensen denken bij “zaken goed regelen” vooral aan een testament. Maar er zijn nog zoveel andere belangrijke aspecten waar u op moet letten. Neem nou bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering. Veel mensen vergeten om deze verzekering na te kijken, als zij een nieuwe relatie krijgen of een testament maken. Dat kan vervelende gevolgen hebben…

Peter en Julia hebben sinds twee jaar een relatie en wonen samen in het huis van Peter. Peter heeft pas een testament gemaakt bij de notaris. Daarin heeft hij geregeld dat Julia zo lang als zij wil in het huis kan blijven wonen. Peter heeft een overlijdensrisicoverzekering en hiermee kan een deel van de hypotheek afgelost worden. Zo worden de woonlasten lager en kan Julia deze prima betalen.

Als Peter vijf jaar later overlijdt, denkt Julia dat het allemaal goed geregeld is. Maar dan blijkt dat Julia niet de begunstigde van de overlijdensrisicoverzekering is, maar Petra, de ex-vrouw van Peter. Peter heeft de overlijdensrisicoverzekering namelijk afgesloten toen hij nog samen met Petra was en hij heeft haar toen als begunstigde van de verzekering aangewezen. Omdat Peter dit nooit veranderd heeft, krijgt Petra de uitkering van de overlijdensrisicoverzekering. Julia krijgt niets en kan de lasten voor het huis van Peter niet betalen. Zij moet noodgedwongen op zoek naar een goedkoper plekje om te wonen. Had Peter nu maar ook naar de overlijdensrisicoverzekering gekeken…

Alleen een testament maken om zaken te regelen is dus niet in alle gevallen voldoende. Belangrijk is ook om goed na te kijken of een partner de lasten van de woning uiteindelijk wel kan dragen. Dit kan door de lopende overlijdensrisicoverzekering aan te laten sluiten bij de wensen óf om juist een overlijdensrisicoverzekering af te sluiten om dit mogelijk te maken.

Wilt u hier meer over weten of kan ik u helpen met het in kaart brengen van alle aspecten van uw erfenis? Neemt u dan gerust contact met mij op via info@ervenenmeer.nl of 06-19455792.