Wat kan ‘Erven & meer’ voor u betekenen?

Erfbelasting

Een van de meest vervelende belastingen in de ogen van veel mensen is de erfbelasting. Er zijn verschillende mogelijkheden om de erfbelasting voor uw erfgenamen te verlagen.

‘Erven & meer’ kijkt met u mee wat in uw situatie de mogelijkheden hiervoor zijn.

Erfbelasting bij het overlijden van één van de partners

Heeft u een partner en kinderen? Wat veel mensen niet weten, is dat de Belastingdienst na het overlijden van u of uw partner op de stoep staat bij de langstlevende. ‘Erven & meer’ berekent hoeveel erfbelasting in uw situatie dan betaald moet worden. Ook adviseer ik u over de mogelijkheden om deze erfbelasting uit te stellen.

Erfbelasting verlagen voor uw erfgenamen

Iedereen wil dat zijn erfgenamen uiteindelijk zo min mogelijk erfbelasting betalen. ‘Erven & meer’ kijkt met u mee wat in uw situatie de mogelijkheden zijn om erfbelasting te besparen. Hierbij kunt u bijvoorbeeld denken aan een nieuw testament of aan het doen van schenkingen. Belangrijk vind ik dat u door deze maatregelen zelf geen nadelen ondervindt en kunt doorleven zoals u dat zelf wilt.

Afwikkelen erfenis

Als een dierbare overleden is, komt er veel af op de erfgenamen. Er moeten in korte tijd een aantal belangrijke zaken geregeld worden.

‘Erven & meer’ biedt de hulp die u nodig heeft en u bepaalt zelf wat ik u uit handen kan nemen om u te ontzorgen.

Volledig afwikkelen van de erfenis

Als RegisterExecuteur kan ‘Erven & meer’ de complete afwikkeling van de erfenis voor u regelen, van uitvaart tot de uiteindelijke uitbetaling van de erfenis. Dit geeft u tijd en ruimte om u met andere belangrijke zaken bezig te houden.

Uitleg over wettelijke erfrecht of inhoud testament

Als een dierbare overlijdt, dan is het belangrijk om na te gaan of diegene een testament gemaakt heeft. Is er geen testament, dan geldt het wettelijke erfrecht. ‘Erven & meer’ geeft u in dat geval uitleg over wat de wet regelt en wie de erfgenamen zijn. Is er wél een testament en wilt u weten wat hierin geregeld is? Ook dan helpt ‘Erven & meer’ u in begrijpelijke taal verder.

Advies over (beneficiair) aanvaarden/verwerpen van een erfenis

Als u erfgenaam bent, dan moet u een keuze maken of u de erfenis (beneficiair) wilt aanvaarden of de erfenis wilt verwerpen. Deze keuze is erg belangrijk, omdat iedere keuze zijn eigen gevolgen heeft. ‘Erven & meer’ adviseert u bij het maken van deze keuze en licht de gevolgen van uw keuze aan u toe.

Aangifte erfbelasting

Een belangrijk aspect van de afwikkeling van een erfenis, is de aangifte voor de erfbelasting. Vaak betalen erfgenamen teveel erfbelasting, omdat zij bepaalde voordelen niet in de aangifte meegenomen hebben. ‘Erven & meer’ vult graag de aangifte voor u in, zodat u zeker weet dat u het juiste bedrag aan erfbelasting betaalt.

Levenstestament

Veel mensen hebben een testament gemaakt, maar sinds enkele jaren wordt ook een levenstestament steeds belangrijker. Hierin regelt u wie uw zaken mag regelen, als u wilsonbekwaam bent, bijvoorbeeld als u dement bent of in coma ligt. Zonder een levenstestament beslist de kantonrechter hierover.

Een levenstestament in uw situatie

Met een levenstestament kunt u zelf bepalen wie uw zaken regelt als u wilsonbekwaam wordt. Ook kunt u deze persoon uw persoonlijke wensen meegeven. ‘Erven & meer’ geeft u advies over óf een levenstestament in uw situatie wenselijk is en zo ja, wat belangrijk is om hierin vast te leggen.

‘Erven & meer’ als “levens-executeur”

Heeft u in uw naaste omgeving geen persoon aan wie u uw financiële zaken wilt overlaten, maar wilt u wel zelf de touwtjes in handen houden en bepaalde wensen vastleggen? ‘Erven & meer’ kan deze taak voor u uitvoeren. Ik regel als “levens-executeur” alles wat op financieel gebied voor u geregeld moet worden, als u dat zelf niet meer kunt.

‘Erven & meer’ als toezichthouder

U kunt in uw levenstestament iemand aanwijzen die voor u alle financiële zaken regelt, als u dat zelf niet meer kunt (een ‘gevolmachtigde’). Wilt u dat een onafhankelijke persoon erop toeziet dat de gevolmachtigde zijn taak naar uw wensen uitvoert? ‘Erven & meer’ kan in dat geval als toezichthouder fungeren en als raadgever voor de gevolmachtigde.

Erfrecht/Testament

Heldere informatie in combinatie met een eerlijk en begrijpelijk advies, dat is waar ‘Erven & meer’ voor staat. Ik luister naar uw wensen en kijk of het in uw persoonlijke situatie nodig is om zaken (opnieuw) goed vast te leggen.

Informatie en advies als u nog niets geregeld heeft

Heeft u geen testament en/of samenlevingscontract en wilt u weten of u iets moet regelen bij de notaris? ‘Erven & meer’ informeert u over het wettelijke erfrecht en geeft met een begrijpelijk advies aan of het nodig is om in uw situatie zaken bij een notaris vast te leggen.

Uitleg over wat u geregeld heeft in uw testament

U heeft al jaren geleden een testament, huwelijkse voorwaarden en/of een samenlevingscontract gemaakt en dat ligt veilig opgeborgen in de kast. Maar weet u zeker dat alles nog goed geregeld is en dat uw nabestaanden niet voor verrassingen komen te staan? ‘Erven & meer’ legt u in begrijpelijke taal uit wat er in uw aktes staat en geeft u een eerlijk advies over wat er wellicht beter geregeld kan worden.

Informatie over de eigen bijdrage voor de zorg

Moet u uw hele vermogen opeten als u in een zorginstelling terechtkomt? In de praktijk valt dit in de meeste gevallen wel mee. Wilt u weten hoe dat precies in uw situatie zit? ‘Erven & meer’ informeert u over de actuele regels en kijkt met u mee wat de mogelijkheden zijn om deze eigen bijdrage zoveel mogelijk te verlagen.

Financiën ordenen

“Rust in uw financiële situatie geeft vaak ook rust in uw hoofd.”

Tegenwoordig zijn er veel mensen die door omstandigheden (tijdelijk) het overzicht over hun financiële situatie kwijt zijn. Post stapelt zich (vaak ongeopend) op, rekeningen blijven onbetaald en aan het einde van uw geld is altijd weer een stukje maand over. ‘Erven & meer’ geeft u het overzicht in uw financiën terug en leert u hoe u zelf uw administratie in de toekomst overzichtelijk houdt. Ook breng ik uw inkomsten en uitgaven in kaart en help ik u om deze weer in evenwicht te brengen.